Urnik treningov v sezoni 2021/2022 (september 2021)

Urniki za vpis novih članov na vseh lokacijah najdete tukaj:  URNIK-2021-2022, (oktober 2021), vpis začetnikov.

Urniki pod Pekrsko gorco, OŠ Tabor I, OŠ Ludvik Pliberšek, OŠ Leona Štuklja, OŠ Franca Lešnika Vuka (Slivnica): URNIK-2022-2023, desni breg Drave

Urniki Zveza Prijateljev Maldine, OŠ Bojana Ilicha, OŠ Franc Rozman Stane: URNIK-2022-2023, levi breg Drave

Trenerska ekipa KK Radvanje