Od 22.2.2021 treningi v telovadnici

Spoštovani!

Z dnem 13. 2. 2021 je vstopil v veljavo Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki nam omogoča ponovno izvajanje treningov v telovadnicah/športnih objektih na šolah. Na treningih bomo skrbeli za higieno z rednim razkuževanjem rok in rekvizitov pred in po uporabi ter pred začetkom in na koncu treninga. Prav tako bomo zagotovili ustrezno medosebno razdaljo, ki jo zahteva Odlok (2 metra med vadečimi).

Po 5. odstavku 2. člena Odloka je dovoljena ”brezkontaktna športno rekreativna dejavnost, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do deset vadečih ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metra medosebne razdalje”.

Za tekmovalce, ki se pripravljajo na državna prvenstva (članska ali mladinska) omejitve glede medosebne razdalje NE veljajo.

URNIK TRENINGOV:

Urnik treningov ostaja enak, kot je bil na začetku sezone v septembru in oktobru (poglejte na http://www.kk-radvanje.net/urniki-treningov/) . Dokler nam Osnovne šole (OŠ) ne dajo dovoljenja, da lahko izvajamo karate treninge na njihovih OŠ, bomo otroke razdelili v skupine, ki trenirajo pod Pekrsko gorco in v prostore ZPM, glede na stopnjo pasu, ki ga imajo (za več informacij se obrnite na vašega trenerja).

URNIK TRENINGOV PREKO FB:

Od 22. 2. 2021 bomo s treningi preko FB nadaljevali po spremenjenem urniku, in sicer ob torkih in četrtkih.

Lep športni pozdrav, vaša trenerska ekipa KK Radvanje!