Novost

Za vas lahko pripravimo tudi individualne programe vadbe, ki so pravtako osnova za vse druge športne panoge. Treningi zajemajo koordinacijske in fizične vaje prirejene za vsako starostno obdobje.

Potek treningov:
Pogovor in testiranje. Obrazložitev programa in razlaga specifičnih vaj ter dogovor o vadbenih terminih. Na podlagi testov se skupaj odločimo za poudarek specifičnih vadbenih enot med treningi.

Nato potekajo treningi 4x tedensko. Pri 3 treningih je prisoten trener, en trening pa se opravi v lastni režiji po predhodno napisanem programu.

Po mesecu vadbe se na zadnjem treningu vadba zaključi s testiranjem in nasveti za nadaljnjo športno pot.

Na željo staršev lahko trenirata 2 varovanca, v tem primeru se stroški vadbe razdelijo na polovico.